Menu

 

HANNAH ARENDT


Hannah Arendt levede fra 1906 til 1975. Hendes jødiske baggrund tvang hende til at flygte ud af Tyskland i 1930'erne, og efter nogle år i Paris, bosatte hun sig i USA, hvor hun blev til sin død.


Ikke mindst i lyset af de to verdenskrige stillede hun sig spørgsmålet, om og hvordan det kunne blive muligt at (gen)skabe og opretholde et fælles tilgængeligt offentligt rum, - et sted for både individualitet og spontanitet - og bevarelse af stabile institutioner og fælles traditioner.

Denne politiske udfordring brugte hun sit liv på at udforske og uddybe.

Arendt benyttede sig af historiske personer som eksempler, idet hun mente at konkrete eksempler var vigtige. Det er ikke mindst hendes forankring i praksis, der gør Arendts filosofi så anvendelig og levedygtig.

Hendes overvejelser om forholdet mellem politisk frihed og lighed på den ene side, og etniske og religiøse og sociokulturelle uligheder på den anden, er højst aktuelle.

Arendt var selv et eksempel for andre, i sin insisteren på at forsøge at skelne imellem disse perspektiver. Hun blandede sig i debatten og modtog ofte hård kritik, på grund af hendes kontroversielle standpunkter.


Det er nemt at finde oplysninger om Arendt og hendes forfatterskab på internettet.

Her er nogle enkelte links:

http://www.iep.utm.edu/a/arendt.htm

http://www.bard.edu/hannaharendtcenter

www.plato.stanford.edu/entries/arendt

Desuden skal nævnes Institut for Filosofi og Idéhistorie ved Aarhus Universitet, hvor især Anne Marie Pahuus´ forskning og engagement i Hannah Arendt har været til stor inspiration for dette projekt.

Menu