Menu
 
 

 

MenuHANNAH ARENDT PROJEKT


handler om den enkelte og om det fællesskab vi lever i.

Om at åbenbare sig for andre i handling, vise sig som en person der ønsker at have med andre at gøre. At søge den offentlige lykke.

Formuleringerne kommer fra filosoffen Hannah Arendt, og med dette projekt ønsker jeg at gøre opmærksom på Hannah Arendt som eksempel, og at afsøge Arendts filosofi i praksis - fordi det giver tillid til handling.

Også sproget kan være en handling. Således bygger disse lyd-installationer på samtaler med mennesker, der beretter konkret fra deres eget liv.

Jeg arbejder ud fra følgende begreber:

Fødthed, Handling, Pluralitet, Tilgivelse, Løfte.

Fødthed, det at blive født - er ens for alle - men også en fødthed, der sker for os igennem livet når vi åbenbarer os for hinanden i handling.

Arendt anvender ordet Handling, ikke som udtryk for den viljesprægede handling, men en handling hvor man viser sig som en person, der ønsker at have med andre at gøre.

Pluraliteten, forskelligheden, er for Arendt navnet på det fællesskab af unikke individer, som er grundlaget for handling, dvs. for tale. Og handling forudsætter et fællesskab.

Tilgivelse er en handling i sin mest potenserende form, det er muligheden for en ny begyndelse. Mennesket har brug for tilgivelse for at noget nyt kan ske, for at vi kan skille os af med ting fra fortiden .

Med Løftet etablerer vi - i det fælles, i pluraliteten - noget som binder os sammen i fremtiden. Det skaber relationer til andre i gensidighed og respekt.

I nu'et, samtalen, dvs. i handling, mødes det hele: den enkelte med fællesskabet, fortid med fremtid.

For Arendt dannede disse begreber tilsammen en helt grundlæggende moralsk basis for at mennesker kan omgås i et anstændigt samfund.

En lyd-labyrintisk installation: Stemmer Indefra, er nu udført.