Menu

5 SÆTNINGER OM DØMMEKRAFT

Skriften på væggen er baseret på læsning af, og om, Hannah Arendt.


DØMMEKRAFT BESTÅR AF SMAG OG FANTASI. SMAGEN BRUGES SOM SKELNEEVNE, TIL AT STÅ FOR NOGET .
FANTASI BRUGES SOM FORESTILLINGSEVNE, TIL AT SÆTTE SIG I ANDRES STED.


SKELNEN MELLEM GODT OG ONDT LIGNER VORES SKELNEN MELLEM SKØNT OG USKØNT – DER ER TALE OM EN BILLEDSKABENDE KRAFT.


FOR AT UDVIKLE VOR DØMMEKRAFT MÅ VI BRUGE EN UDVIDET TÆNKEMÅDE, SÅ VI KAN INDDRAGE ANDRE PERSPEKTIVER END VORT EGET. VI MÅ BRUGE VORES SENSUS COMMUNIS – COMMON SENS.


I SIDSTE INSTANS ER DET MENNESKETS DØMMEKRAFT, DER UDGØR MULIGHEDEN FOR OPRETHOLDELSEN AF ET OFFENTLIGT LIV.


DØMMEKRAFTEN ER NOK DEN VÆSENTLIGSTE AKTIVITET HVORVED DET AT DELE VERDEN MED ANDRE KOMMER TIL UDFOLDELSE.


Menu